Frivillige

I løpet av Tour des Fjords rittet har vi behov for hjelp av rundt 2000 frivillige, til små og store oppgaver.

Tour des Fjords eies av idretten og er tuftet på den norske idrettsmodellen der frivillig arbeid må til for å kunne gjennomføre arrangementet.

Vi søker deg som vil være med å bidra til å gjøre Tour des Fjords til en fantastisk sykkelfest. Enten du har vært med før, har erfaring fra andre arrangement eller er ny. Det er flere gode grunner til å arbeide frivillig for Tour des Fjords:

 • Du får være med å skape et fantastisk sykkelarrangement på Vestlandet.
 • Du får bygge nettverk og treffe mange dyktige mennesker.
 • Du får møte noen av verdens største sykkelstjerner, på nært hold.
 • Du får attest på din deltagelse under Tour des Fjords 2017.
 • Sjåfører - transporterer dommere, gjester, nøytral service, presse osv. Må ha førerkort klasse b.
 • Barneritt - arrangeres ved alle start- og målsteder. Dette innebærer hele gjennomføringen, fra rigging og utdeling av startnummer, til speaker og utdeling av premier.
 • Forpleining - ordner med mat og drikke til alle frivillige som sørger for at energinivået holdes oppe, slik at alle kan utføre en god jobb.
 • Vaktkoordinator - bistår vaktsjef i logistikken rundt vaktene slik at løypa blir trygg for publikum, trafikanter og de som er delaktige under TdF.
 • Løypearbeid – forberedelser av løypa til rittet. Dette innebærer merking av løypa, spurter etc. Samt å ta ned dette i etterkant. Her arbeider man i team med ulike roller.
 • Vakter – påse at ingen ferdes i eller rundt løypa på et gitt sted under rittet.
 • Arena start og mål - hjelpe til med å rigge arenaen på start eller mål.
 • Profilering - bidra med å rigge og ta ned profileringsmateriell.

I et så omfattende arrangement er det mange oppgaver som skal gjennomføres. Noen av våre frivillige er med én dag, mens andre ønsker å være med oss alle dagene. Under ser du en oversikt over de ulike rollene.

Alle dagene:

Enkeltdager:

Alle frivillige hos oss er forsikret gjennom Tryg. Organisasjonsfrivillige får årets frivilligantrekk, samt at de får dekket reise til og fra Stavanger, kost og losji.

Registrer deg

Tour des Fjords gjennomføres i perioden 24. - 28. mai og går gjennom Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Vi trenger frivillige som ønsker å bidra én eller flere dager. Hver og en som er med og bidrar under TdF er unik og er en viktig del av den totale gjennomføringen av arrangementet. I tillegg den viktige jobben som gjøres, er det også veldig gøy og en opplevelse for livet! Registrer deg i dag og bli med du også.

Klikk her for å registrere deg eller ta kontakt på frivillig@tourdesfjords.no